دات نت نیوک
تلفن :

02177905557

تلفن همراه :

09901201109

Menu

ساختار زیرکونیا
SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار و مقالات

ساختار زیرکونیا

ساختار زیرکونیا

زیرکونیا یا دی اکسید زیرکونیوم_ ZrO2 _ مهمترین و پایدارترین اکسید زیرکونیوم است. زیرکونیای خالص یک پودر سفید با نقطه ذوب 2710±35°Cدرجه سانتیگراد است و در فرمهای کریستالی مونوکلینیک، تتراگونال، مکعبی به خوبی تعریف شده است.
ویژگی های زیرکونیا
مدول الاستیک زیرکونیا بسته به ترکیب شیمیایی، دانسیته و ریزساختار آن از 150-250 گیگا پاسکال، استحکام شکست از 450 تا 900 مگا پاسکال، چقرمگی از 5 تا 13 MPam1/2 و سختی آن 7 تا 8 موس تغییر می نماید. زیرکونیا به دلیل فشار بخار پایین آن نسبت به سرامیکهای هم خانواده خود چون آلومینا معمولاً از مقاومت به خوردگی بالاتری برخوردار است. اما مقاومت به شوک حرارتی آن به خصوص در دماهای بالاتر از 1000 درجه سانتی گراد به دلیل استحاله فازی پایین میباشد . زیرکونیا در برابر اسیدها HCL, HNO3) ( ضعیف بوده و واکنش پذیری آن با اسیدها نسبت به قلیاییها سریع تر است. در تماس با کربن، نیتروژن و هیدروژن در دمای 2200 تجزیه شده و تشکیل کاربید، نیترید و یا هیدرید میدهد. وجود فشار بخار آب و یا اتمسفر مرطوب موجب میشود تا تحول فازی تتراگونال به منوکلینیک از دمای 100 درجه سانتی گراد بهطور خود به خود صورت گیرد.
زیرکونیا به دلیل استحاله فازی میتواند به واسطه مکانیزمهای مختلفی چون انحراف مسیر ترک، ایجاد تنشهای فشاری بر لبهای ترک و ایجاد ریز ترکها انرژی گسترش ترک را افزایش داده و باعث کند شدن رشد ترک بشود. به این ترتیب حضور زیرکونیا به عنوان فاز ثانویه در سرامیکهای مختلف باعث افزایش چقرمگی میشود.
کامپوزیتها ی زیرکونیا
سرامیکهای زیرکونیایی یکی از انواع سرامیکهای چقرمهاند که بر خلاف بیشتر سرامیکها در برابر ضربه مقاوم هستند. چکشهای سرامیکی یکی از انواع محصولات زیرکونیایی هستند. از دیگر کاربردهای این سرامیک، پوششهای سد حرارتی میباشد. این سرامیک به علت انتقال حرارت کم ومقاومت به شوک حرارتی گزینه خوبی برای پوشش دهی سد حرارتی میباشد. از جمله کاربردهای آن درپوشش دهی پرههای توربین های گازی میباشد.
از جمله کامپوزیتهای زیرکونیایی؛ کامپوزیت زیرکونیا- مولایت
کامپوزیت زیرکونیا- آلومینا
کامپوزیت زیرکونیا- مولایت
از ویژگیهای این کامپوزیت، خواص مکانیکی عالی است که با تفتجوشی واکنشی (REACTION SINTERING) بهدست آمدهاست. دیاکسیدتیتانیوم و دیاکسید تیتانیوم با ایتریا (Y203) از جمله افزودنیهایی هستند که در این روش برای کاهش فاز آمورف در مرزدانهها استفاده شدهاست. میکروساختار مشاهده در این کامپوزیت شامل یک زمینه (matrix) متراکم با دانههای ریز که در تمام جهات بهطور یکسان هستند و ذرات زیرمیکرونی (Submicron) زیرکونیا که بهطور یکنواخت در مرز دانهها قرار گرفتهاند، همراه با میزان کمی فاز شیشه با ویسکوزیته کم میباشد.
کامپوزیت زیرکونیا-آلومینا
کامپوزیت زیرکونیا-آلومینا ، ترکیبی از سختی بالای آلومینا و مقاومت به شکست عالی زیرکونیا است. که بهطور گسترده به عنوان جایگزینی مناسب برای زیرکونیا با سیستم مونوکلینیک و آلومینا شدهاست. یکی از مشکلات اصلی زیرکونیا، هنگام پیرسازی (aging) و قرارگیری در شرایط هیدروترمال است که زیرکونیا از سیستم تتراگونال به مونوکلینیک تبدیل میشود. مطالعات نشاندهنده شکست آلومینا بهدلیل مقاومت به گسترش ترک پایین میباشد . باکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا این اثر از بین رفته است.
کاربرد زیرکونیا
بهطور کلی زیرکونیا در رنگهای سرامیکی، اپک کنندهها، سایندهها، مواد الکترونیکی، دیرگدازها، ابزارهای برش، بلبرینگها، سنسورهای اکسیژن، سرامیکهای زیستی، ممبرانها، فیلترها، المنتهای حرارتی، باتریها، سلولهای سوختی و دندان پزشکی و غیره کاربرد دارد.
زیرکونیا در دندان پزشکی
از زیرکونیا به دلیل خواص مکانیکی خوب نظیر استحکام و تافنس شکست بالا، خواص ظاهری عالی، زیست سازگاری و دوام شیمیایی بالا بهطور گسترده در دندانپزشکی به عنوان روکش، اباتمنتهای((Abutmentزیرکونیایی، درونکاشت دندانی (Dental implant) پایه زیرکونیایی و غیره استفاده شدهاست. از جمله ترکیبات مورد نظر برای بهبود خواص زیرکونیا در دندان پزشکی، استفاده از آلومینا، ترکیبات شیشه بر پایه SiO2 - B2O3 - La2O3 - Al2O3 - Y2O3 - ZrO2 - CaO - BaO - TiO2 میباشند

مطلب قبلی انواع روکش دندان کدام است
مطلب بعدی ایمپلنت (implant)
Print
197

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x