دات نت نیوک
تلفن :

02177905557

تلفن همراه :

09901201109

Menu

هیدروکلوئید غیرقابل برگشت یا همان آلژینات
SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار و مقالات

هیدروکلوئید غیرقابل برگشت یا همان آلژینات

هیدروکلوئید غیرقابل برگشت یا همان آلژینات

هیدروکلوئیدهای غیرقابل برگشت یا آلژینات، در واقع نمک های سدیم یا پتاسیم اسید آلژینیک هستند و بنابراین در آب محلول اند. این مواد به صورت شیمیایی با سولفات کلسیم وارد واکنش می شوند تا آلژینات کلسیم نامحلول را تولید نمایند. در این مواد اجزای دیگری، به خصوص خاک های سیلیسی(برای استحکام و یکپارچگی)، تری سدیم فسفات ( ) و ترکیبات مشابهی که سرعت ست شدن را کنترل می کنند و نیز مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت رقابتی با سولفات کلسیم، واکنش می دهند . زمانی که این واکنش به اتمام رسید و ماده به تاخیر اندازنده واکنش مصرف شد، فرم ژلاتینی شکل می گیرد. کلینیسین می تواند سرعت واکنش را با تغییر دمای آب کنترل کند. از آنجا که قسمت عمده هیدروکلوئید غیر قابل برگشت، آب است، لذا به سرعت آب جذب می کند(imbibition) و به راحتی آب خود را از دست می دهد ( به وسیله ی synersis)، که منجر به دیستورشن در قالب تهیه شده می شود. بنابراین قالب آلژینات بایستی به سرعت ریخته شود.

مطلب قبلی کست های تشخیصی در درمان پروتز ثابت
مطلب بعدی قالب گیری تشخیصی در پروتز ثابت
Print
152

نام شما
ایمیل شما
عنوان
پیام خود را وارد کنید ...
x